Ju cchiù zuzzu (il più sporco) - di Filippo Crudele -

 

 

 

 LA RUBRICA DEL MENESTRELLO:

Da quanno
ju munnu è munnu,
quann’è la sera
se torna a casa
stracchi e zuzzi de lauru:
ju contadinu de terra,
ju mulinaru de farina,
e cuscì via.
Non te fida’ de quiju
che se veste da painu
e rentra rezzelatu
come e quann’è ‘scitu,
che dde certu
è ju meno pulitu.

Filippo Crudele

N.B.PAINU=MANICHINO
REZZELATU=ORDINATO E PULITOCondividi

    Commenta L'Articolo